Hulplijn: Stel je vraag!

We begrijpen allemaal dat het nu moeilijk kan zijn in de opvoed- of thuissituatie. Heb je vragen, klik dan hier!
 

 

Welkom op de website van De Korenaer Rector Baptistlaan

Op De Korenaer Rector Baptistlaan in Eindhoven worden leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte voorbereid op hun vervolgonderwijssituatie of op een vervolg richting arbeid. Leerlingen worden begeleid vanuit passie, kracht en onvoorwaardelijkheid.

 

De Korenaer is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.

 

Op De Korenaer wordt gedacht in kansen en geloven we in het talent van iedere leerling. We werken met kleine groepen van ongeveer 13 leerlingen.

 VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven