Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

8 december 2020 - Corona besmetting personeelslid

09 december 2020

Bij een medewerker van onze school is op 8 december 2020 een besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld.

 

De medewerker is in directe thuisisolatie geplaatst ondanks dat hij al enkele dagen niet meer op school aanwezig was. Leerlingen hebben geen contact binnen 1,5 meter met de betreffende medewerker gehad en hoeven dus ook niet in thuisisolatie. Omdat een groot aantal personeelsleden wel in contact is geweest met deze medewerker en zij wel in thuisisolatie moeten zijn wij genoodzaakt tot en met 11 december thuisonderwijs aan te bieden. Dit omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is om een positief schoolklimaat te kunnen garanderen.

 

Om deze reden zal er afstandsonderwijs zijn voor deze leerlingen en krijgen zij instructie via Microsoft-teams. Voor de leerlingen is er de mogelijkheid om op 9 december tussen 8.30 en 9.00 hun boeken op school op te halen. Voor de leerlingen die thuis geen computer of telefoon beschikbaar hebben met daarop Microsoft-teams kan er ook een iPad worden meegegeven.

 

Wij gaan er gezien de huidige situatie en op advies van de GGD vanuit dat de lessen vanaf 14 december weer gewoon op locatie plaats kunnen vinden.

 

Bel bij twijfel huisarts en/of GGD.

 

Onze school handelt in lijn met de voorschriften en informatie van het RIVM, de GGD en het ministerie van OCW. Als uw kind ziek is, handel dan zoals u gewoonlijk doet. Vraag bij twijfel telefonisch uw huisarts of de GGD om advies.

 

Meer informatie

Meer informatie over het coronavirus en het voorkomen van verspreiding daarvan kunt u vinden op deze websites:

RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus

GGD https://www.ggd.nl/

 

We hopen dat u begrip heeft voor deze moeilijke beslissing.

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact met mij op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Roel Teunissen,

Directeur VSO de Korenaer Rector Baptistlaan

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven