Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

15 december 2020 - brief voor ouders/verzorgers

15 december 2020

Eindhoven, 15 december 2020

 

 

Beste ouders en verzorgers,


De corona besmettingscijfers zijn in de afgelopen dagen flink opgelopen. Het kabinet voelt zich daarom genoodzaakt in te grijpen en heeft een harde lockdown aangekondigd die tot en met dinsdag 19 januari 2021 zal gelden.

 

 

Scholen gesloten

Alle scholen in Nederland zijn van woensdag 16 december tot en met zondag 17 januari 2021 gesloten. Mocht de sluiting verlengd worden, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten.

 

Hoe verder

• Vanaf morgen, woensdag 16 december, is de school gesloten. Wij verzoeken u om uw kind(eren) thuis te houden. Denkt u eraan om in geval van taxivervoer het taxibedrijf voor bovenstaande periode af te zeggen?

• Vanaf morgen is er daarom voor elke leerling afstandsonderwijs.

• Concreet: Afstandsonderwijs aankomende woensdag, donderdag en vrijdag. En vanaf 4 januari 2021 tot en met 17 januari 2021.

• Uw kind weet op welke tijdstippen er via het programma Teams ingelogd moet worden. Uw kind weet ook dat de camera en het geluid aan moeten staan als er ingelogd wordt.

• Wij wijzen u erop dat het volgen van afstandsonderwijs een verplichting is. Geen deelname wordt gezien als ongeoorloofd afwezig. Wij zijn verplicht om daarvan melding te maken bij de Leerplichtambtenaar.

• Vakantieperiode: Van 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021.

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact met de mentor van uw kind op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Roel Teunissen

Interim Directeur

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven