Leestijd 1 - 2 min
Herstelrecht op school: gericht op verbinding
De Korenaer Rector Baptist investeert in een positief leerklimaat. Eén van de manieren is de introductie van herstelrecht. Debby Nordt is schoolmaatschappelijk werker en rondde vorig jaar haar opleiding tot herstelrechtcoördinator af. Wat is dat herstelrecht nu precies?

Bij herstelrecht ga je op een andere manier om met conflicten dan bij ‘strafrecht’. Dan gaat het om het ‘straffen’ van de ‘dader’. “Bij herstelrecht kijk je met iedereen die erbij betrokken is en op zijn manier schade heeft ondervonden naar hoe je de onderlinge relatie kunt herstellen. Wat is daarvoor nodig?”

Laatst had een jongere bijvoorbeeld een leerkracht beledigd. Dat raakte niet alleen haar, maar ook de klas. Nadat Debby had geholpen om de feiten op een rij te krijgen, hielp zij in kaart brengen wat ervoor nodig was om de relatie te herstellen en kon het herstelgesprek starten. In dit geval schreef de jongen een excuusbrief en las die hardop voor in de klas. Het effect was heel positief.
“Een verbindende manier”, beaamt Debby, “juist omdat iedereen een stem heeft in de oplossing. Je achterhaalt met elkaar wat er gebeurd is, waarom dat gebeurde en hoe je verder kunt.” Dat past goed bij Aloysius, vindt Debby.
“Juist omdat wij iedere jongere steeds weer een nieuwe kans willen geven, is deze manier zo fijn. Herstelrecht nodigt uit om elkaar te helpen. Je gaat het gesprek aan, leert elkaar kennen en weet meer van de ander.”
Op dit moment introduceert Debby herstelrecht stap voor stap in het team, zodat steeds meer collega’s en leerlingen er kennis mee maken. “Zelf sta ik er helemaal achter”, zegt ze enthousiast.

Wat is herstelrecht?

Herstelrecht is afgeleid van de manier waarop Maori’s in Nieuw Zeeland conflicten oplosten, waarbij de focus vooral was gericht op herstel van aangerichte schade en van de verstoorde relatie. Sociaal-emotionele binding en harmonie was daarin belangrijker dan afwijzing van de dader(s).

Uiteindelijk vond herstelrecht zijn weg over de hele wereld en wordt ook in het onderwijs toegepast als pedagogisch model, gericht op het neerzetten en onderhouden van een positief schoolklimaat en het herstellen van schade na conflicten door samen te werken, naar elkaar te luisteren en te leren van fouten en conflicten.

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel
eerder verschenen Samen betekenisvol leren - sectorkrant Zuid november 2019
relevante categorieën hoofd, hart en handen, kernwaarden, onderwijsvisie

VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven