De Korenaer Baptistlaan

Op onze school worden leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte voorbereid op hun vervolgonderwijssituatie of op een vervolg richting arbeid. Leerlingen worden begeleid vanuit passie, kracht en onvoorwaardelijkheid.

 

Onze school biedt voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Er wordt gedacht in kansen en we geloven in het talent van iedere leerling. We werken met kleine groepen van ongeveer 13 leerlingen.

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven