Op de scholen van de Aloysius Stichting bieden wij internettoegang aan voor leerlingen

 

In dit schrijven, leggen wij u uit wat er mogelijk is, wanneer wij ingrijpen en wat uw rechten als ouders zijn.

 

Toegang tot internet

Internettoegang is bijna net zoals overal, vrijwel alles is toegankelijk. Internet

is een belangrijk deel van de maatschappij en wij vinden het onze taak om leerlingen ook hier te leren wat goed is en wat niet, wat verstandig is en wat niet.

 

Onverantwoord gedrag

Hiermee bedoelen wij gedrag of gebruik van internet tegenstrijdig aan de

doelstelling en identiteit van de school. Denk aan racisme, porno, hacken, pesten en geweld. Als wij dergelijk gedrag constateren bij het internetgebruik, dan grijpen wij in.

 

Toezicht

Wij vinden het niet gepast om leerlingen bij alles te controleren en te volgen, ook vanwege de privacy die wij leerlingen gunnen. Dit doen wij dan ook niet bij internet. Wel blokkeren wij onverantwoorde sites, en uiteraard grijpen wij in bij klachten of wanneer leraren onverantwoord gedrag constateren.

 

Gericht onderzoek

Als wij daar aanleiding toe zien, dan mogen wij internetgebruik in detail volgen en onderzoeken om te zien of er geen misbruik van wordt gemaakt. Bevindingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen de directeur van de school mag hiertoe opdracht geven.

 

Informatie

Wanneer wij gericht onderzoek uitvoeren bij uw kind, zullen wij u altijd schriftelijk informeren over waarom wij dit hebben gedaan en wat onze bevindingen waren.

 

Gecontroleerde omgeving

Wanneer leerlingen zich misdragen op internet, of binnen een verhoogd

risicoprofiel vallen, kunnen wij ze in een gecontroleerde omgeving plaatsen. Zij kunnen dan maar een beperkt aantal websites bezoeken. Wanneer wij dit als sanctie opleggen, zullen wij dit vooraf aan u melden en motiveren waarom we dit hebben gedaan. Bent u het er niet mee eens, dan gaan we graag met u in gesprek om een oplossing te vinden.

 

Op verzoek

Op uw verzoek zullen wij uw minderjarige kind in de gecontroleerde omgeving plaatsen. Indien u dit wilt, kunt u dit aanvragen via de mentor.

 

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven