Kledigvoorschriften Leerlingen, docenten en overige medewerkers

 

Als medewerkers van De Korenaer vervullen wij een voorbeeldfunctie voor onze leerlingen. Deze voorbeeldfunctie geldt voor zowel ons gedrag als onze kleding. Naast de voorbeeldfunctie voor onze leerlingen is er ook sprake van een representatieve component. Wij vertegenwoordigen onze school naar ouders, collega’s van andere scholen en anderen.

Dit betekent dat wij passende kleding dragen, bijvoorbeeld voor leerlingen; bovenkleding minimaal met kapmouwtjes, rokjes niet boven de knie en broeken met pijpjes. Het gaat in dit verband verder te ver om exact te beschrijven wat passend is.

 

Er zijn een aantal basisprincipes die onze school onderschrijft:

1. Elk mens is uniek.

2. Elk mens heeft het recht op het ontwikkelen van een eigen identiteit.

3. Elk mens mag in zijn/haar omgeving cultuurvernieuwing en cultuurverschillen uitdragen.

4. Alle mensen werken aan een samenleving waarin rechtvaardig en constructief met verschillen en veranderingen omgegaan wordt.

 

Deze uitgangspunten vormen de basis waarop afspraken over kleding op onze school gemaakt zijn:

 

Kleding in het algemeen:

Ten aanzien van alle mensen op onze school geldt:

 

Kleding mag niet seksueel uitdagend zijn.

Bovenkleding met minimaal kapmouwtjes en geen inkijk.

Voor leerlingen lange broek, rokje / jurkje tot minimaal net boven of op de knie of een korte broek met pijpjes.

Ondergoed mag onder geen beding zichtbaar zijn.

Smerige of kapotte kleding wordt niet geaccepteerd; men wordt hierop uit hygiënisch oogpunt aangesproken.

Kleding en/of sieraden met seksueel getinte afbeeldingen of teksten wordt niet geaccepteerd, evenmin afbeeldingen of teksten die drugs gerelateerd zijn.

Tijdens de praktijkvakken zijn gesloten schoenen verplicht.

Op het stage bedrijf geldt het kledingvoorschrift van het stage bedrijf.

In de les worden geen jassen, bodywarmers, sjaals, handschoenen hoofddeksels enzovoorts gedragen. Deze worden in de tas gedaan of aan de kapstok opgehangen.

 

Teamleden,

Bovenkleding minimaal kapmouwtjes,

lange broek (heren/dames),

rokje / jurkje tot op of net boven de knie (dames).

Ondergoed mag onder geen beding zichtbaar zijn.

 

 

 

Het dragen van geheel of gedeeltelijk gezicht bedekkende kleding:

Om reden van communicatie en identificatie is dit niet toegestaan. Leerkrachten en leerlingen moeten elkaar altijd kunnen herkennen. Anders is communicatie niet mogelijk, terwijl dat voor onze doelgroep juist zo belangrijk is. Deze aanwijzing geldt voor alle ruimtes binnen de school inclusief de gangen. Hoofddeksels in welke vorm dan ook mogen buiten wel gedragen worden, deze worden bij het betreden van het gebouw afgezet en weggelegd. Ook tijdens school gebonden activiteiten zoals uitstapjes en excursies worden hier afspraken over gemaakt. Medewerkers spreken leerlingen hier op aan.

 

Het dragen van godsdienst- of levensbeschouwing gerelateerde kleding:

Dit is toegestaan op basis van de identiteit van de school. Het mag echter nooit een belemmering of excuus vormen voor het wel dan niet volgen van bepaalde lessen. Wat betreft hoofddeksels vragen we mensen zich te conformeren aan de regels die gelden voor gezicht bedekkende kleding.

 

Bij het overtreden van deze regels worden onze leerlingen aangesproken door de mentor. De mentor neemt schriftelijk of telefonisch contact op met de ouder(s)/verzorger(s) met het verzoek hier rekening mee te houden.

Bij een tweede overtreding wordt de leerling via de coördinator of zijn vervanger naar huis gestuurd om gepaste kleding aan te trekken. De verloren tijd dient na schooltijd ingehaald te worden. Indien het een medewerker van De Korenaer betreft wordt hij/zij door de directie hier op aangesproken.

 

 

 

Bij alle gevallen waarbij discussie ontstaat zal de directie hierover beslissen.

 

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven