Ondersteuningprofiel

Doelgroep

 

 

De Korenaer heeft 2 locaties en richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18-20 jaar complexe gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Dit kan zich uiten in zowel internaliserende als in externaliserende problematiek. Deze belemmeringen komen vaak voor in combinatie met opvoedingsproblemen, leerproblemen, werkhoudingsproblemen en/of problemen in of met vrije tijd.

De gedragsproblemen zijn vaak gediagnosticeerd als stoornissen binnen het autistisch spectrum, oppositioneel-opstandige gedragsstoornissen, ADHD of verschillende vormen van dreigende vormen van persoonlijkheidsontwikkelingen. Daarnaast hebben onze jongeren vaak leerstoornissen als dyslexie of dyscalculie. De ondergrens is  een TiQ van 70.

Op de locatie Strausslaan worden jongeren geplaatst met een  specifieke diagnose binnen het autisme spectrum. Binnen de Korenaer ontvangen leerlingen onderwijs op maat, rekening houdend met hun capaciteiten, mogelijkheden en beperkingen. Daarbij probeert de school tegemoet te komen aan de specifieke hulpvragen die de leerling stelt, met als doel de leerling een nieuw perspectief te bieden. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen wordt nauw samengewerkt met ouder(s)/verzorger(s), het regulier onderwijs en ketenpartners.

 

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven