Capaciteit

De locatie Rector Baptistlaan telt momenteel 100 leerlingen. Grofweg 50 % zit in het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs, gericht op het behalen van een diploma. De overige 50% van de leerlingen volgt een praktijkgerichte route, toewerkend naar arbeid al of niet met certificaten en een vso diploma.

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven