Huisvesting

In Eindhoven worden op dit moment 2 locaties gebruikt, waarbij de doelgroep gesplitst is. De locatie Rector Baptistlaan specialiseert zich in specifieke gedragsproblematiek . De locatie Strausslaan richt zich op jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum gecombineerd met een zware ondersteuningsvraag.

Op termijn zullen beide locaties zich gaan huisvesten op de Avignonlaan 11 in Eindhoven. Samen met SO de Rungraaf en zorgpartners zal er een Kennis en Expertise Centrum vormgegeven worden.

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven