Uitstroomperspectief

Er wordt opbrengstgericht gewerkt met behulp van het 4D-model: Data, Duiden, Doelen, Doen om een zo optimaal mogelijk rendement te behalen. Vorderingen worden gemeten door middel van methode afhankelijke en methode onafhankelijke toetsen (AMN). Er wordt doelgericht en planmatig gewerkt in samenspraak met leerling en ouder(s)/verzorger(s) door middel van het OPP (ontwikkelingsperspectief plan).                                                                                                                                    

Tweemaal per jaar worden de arrangementkaarten van het groepsplan besproken met leerling en ouders en zo nodig wordt het OPP bijgesteld. Tussentijdse evaluaties met ouders, verzorgers en hulpverlenende instanties zijn er indien  nodig en kunnen leiden tot een aanpassing van het OPP. Uitstroomresultaten staan gepubliceerd in de schoolgids. Deze is terug te vinden op onze website www.korenaerbaptistlaan.nl

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven