Waarborgen kwaliteit 

De school heeft een basisarrangement van de inspectie. Jaarlijks  worden ouders, leerlingen en medewerkers bevraagd middels tevredenheidsonderzoeken. Er is controle op bestendiging vanuit de nazorg. Interne audits zorgen voor kwaliteitsbewaking en verbetering. Het personeel wordt gecoached op pedagogisch handelen door middel van de PH-meter van het CED. In een cyclus wordt ingezet op begeleidingstrajecten voor het personeel, R&O en POP gesprekken.

Het team wordt aangestuurd door een coördinator die verantwoording af legt aan de directeur. De directie legt verantwoording af aan het AMT, het bestuur en de MR middels het jaarverslag.

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven