Onze Missie

Wij zijn er voor jongeren van 12 tot 20 jaar voor wie het speciaal onderwijs het best passend is.

 

Ons team is gespecialiseerd in het goed begeleiden van jongeren met uiteenlopende (combinatie van) stoornissen, waardoor meer ondersteuning nodig is dan binnen het regulier onderwijs geboden kan worden. Jongens en meiden die zich prima kunnen ontwikkelen binnen de juiste leeromstandigheden en met goede, positieve begeleiding.

 

We houden rekening met beperkingen, maar zeker ook met capaciteiten en mogelijkheden en bieden onze leerlingen perspectief. Dat doen we samen met de leerlingen, ouders, het regulier onderwijs, jeugdhulp en het bedrijfsleven.

 

We bieden onderwijs op maat in een veilige en uitdagende leeromgeving.

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven