Onze onderwijsvisie

Vertrouwen en perspectief. Dat zijn belangrijke ankers van ons onderwijs. Wij nemen leerlingen serieus in wie zij zijn en erkennen en accepteren ieders mogelijkheden en beperkingen. Wij hebben vertrouwen in hun ontwikkeling.

 

Ons doel is dat onze leerlingen een gelukkige toekomst tegemoet kunnen gaan. Zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving is daarvoor een voorwaarde. Daar richten wij ons dus op. Jongeren ontwikkelen bij ons hun (vak)kennis, maar ook hun sociaal-emotionele vaardigheden die nodig zijn voor hun vervolgopleiding en/of baan.

 

Ontwikkelingsperspectief  (OPP) is leidraad

Samen met leerlingen, ouders en andere netwerkpartners bepalen we een haalbaar perspectief. Dat verwoorden we in het ontwikkelingsperspectief: wat is het doel waar we naartoe werken? Minimaal eens per jaar bespreken we ook met ouders hoe het ervoor staat met dat ontwikkelingsperspectief.

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven