Uitstroom arbeid

 

Binnen dit uitstroomprofiel worden leerlingen voorbereid op een uitstroom naar (beschutte) betaalde arbeid, al dan niet ondersteund met een Entree-diploma of theoretische en vakgerichte certificaten.

 

Binnen het uitstroomprofiel Arbeid onderscheiden we de volgende leerroutes die opleiden tot:

  • arbeid in een regulier bedrijf met mogelijk landelijk erkende certificaten
  • arbeid in een regulier bedrijf zonder certificaten
  • (beschermde) arbeid in een sociale werkvoorziening.

 

Om goed aan de slag te kunnen in een (al dan niet betaalde) baan, bereiden wij onze leerlingen goed voor op hun rol als 'werknemer'. Welke vaardigheden komen daarbij kijken? Welke certificaten zou je kunnen behalen die je op weg helpen?

 

Vaardigheden

Naast leergebieden zoals Nederlands, Engels, rekenen & wiskunde, Mens en Maatschappij gaat er dus veel aandacht naar leergebiedoverstijgende zaken en voorbereiding op arbeid. Denk aan: leren functioneren in sociale situaties, algemene competenties, loopbaanaansturing en beroepsvaardigheden.

 

Leerlingen hebben een eigen mentor die coacht en begeleidt. Om werknemers- en beroepsvaardigheden verder te trainen, gaan leerlingen binnen en buiten school op stage.

 

We bieden leerlingen de mogelijkheid om hun diploma Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) te halen: dit certificaat wordt steeds meer gevraagd door werkgevers.

 

Meer informatie over het uitstroomprofiel Arbeid staat in onze schoolgids.

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven