Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Uitstroom vervolgonderwijs

Op onze school kunnen leerlingen kiezen voor twee uitstroomprofielen: uitstroom arbeid en uitstroom vervolgonderwijs.

 

We bieden in de uitstroom vervolgonderwijs de volgende leerroutes aan:

  • VMBO theoretische leerweg
  • VMBO basis (theoretisch deel)

 

Op onze school kunnen leerlingen alleen (staats)examen doen in de theoretische leerweg. De andere leerweg richt zich vooralsnog op het behalen van IVIO-certificaten.

 

Het kan ook zijn dat een leerling al voor het examen terug kan naar het regulier voortgezet onderwijs. Die overstap begeleiden wij dan zorgvuldig, in nauwe samenwerking met onze collega-school waar de leerling naartoe gaat.

 

Meer informatie over onderwijsaanbod, vakken en examinering staat in onze Schoolgids.

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven