Uitstroom vervolgonderwijs

Op onze school kunnen leerlingen kiezen voor twee uitstroomprofielen: uitstroom arbeid en uitstroom vervolgonderwijs.

 

We bieden in de uitstroom vervolgonderwijs de volgende leerroutes aan:

  • VMBO theoretische leerweg
  • VMBO basis (theoretisch deel)

 

Op onze school kunnen leerlingen alleen (staats)examen doen in de theoretische leerweg. De andere leerweg richt zich vooralsnog op het behalen van IVIO-certificaten.

 

Het kan ook zijn dat een leerling al voor het examen terug kan naar het regulier voortgezet onderwijs. Die overstap begeleiden wij dan zorgvuldig, in nauwe samenwerking met onze collega-school waar de leerling naartoe gaat.

 

Meer informatie over onderwijsaanbod, vakken en examinering staat in onze Schoolgids.

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven