Veilige leeromgeving

Structuur, overzicht, voorspelbaarheid en duidelijke groeps- en schoolregels zorgen voor een veilig leerklimaat. Die veiligheid is essentieel voor de ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. Daarom kennen wij een vast lesrooster, hebben onze leerlingen een beperkt aantal docenten en hebben leerlingen hun eigen plek. Onze leslokalen zijn opgeruimd en prikkelarm ingericht, maar we bieden nadrukkelijk wél een uitdagende leeromgeving.

 

Wij vereenvoudigen (leer- en leef)situaties die voor leerlingen complex en onduidelijk zijn en bieden zo overzichtelijkheid.

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven